เพิ่มเติม

เพิ่มเติม

เพิ่มเติม

เพิ่มเติม

เพิ่มเติม

เพิ่มเติม

ช่องยูทูป iT For Life by Aj.Nu (ไอที เข้าใจง่าย ใกล้ตัว)

วิดีโอผลการดำเนินงาน

โครงการอบรม เรื่อง "การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัล" นักศึกษาในโครงการครูคืนถิ่น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต